Samenwerkingen

Stichting STAR heeft enkele goede doelen die het steunt. Onder leiding van het bestuur, doen ontzettend veel Albertianen jaarlijks hun best om een positieve bijdrage te leveren aan de fantastische activiteiten van deze goede doelen. We zullen deze goede doelen even op een rijtje zetten en kort beschrijven wat ze zoal doen.

Onze Goede doelen

Dit zijn alle doelen waarmee wij als Stichting STAR mee samenwerken. Op deze pagina is meer informatie over onze samenwerking te lezen.

Stichting Move

Als ouder wil je graag dat je kind kan meedoen en erbij hoort op school en daarbuiten. Schoolspullen, sportkleding en contributie, zwemles, muziekles of dansen ….. het is allemaal nodig voor een opgroeiend kind tot en met 17 jaar. Het is heel vervelend als daarvoor te weinig geld is en je kind tekort komt. In dat geval vormen wij als Leergeld Groningen een vangnet.

Kijk voor meer informatie op de website: https://www.leergeldgroningen.nl

Stichting Move

Kinderen af en toe meenemen naar een wereld waarin ze plezier hebben. Dat is in het kort wat Stichting Laat Ze Maar Lachen doet. Er zijn heel wat kinderen van 4 tot 12 jaar die er door hun thuissituatie nooit even uit kunnen.  Stichting Laat Ze Maar Lachen organiseert uitjes voor deze kinderen.

Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Laat Ze Maar Lachen https://samenlachen.nl/

Stichting Move

Quiet Groningen bouwt een nieuwe boot in de Quiet-vloot! Doel is armoede aandacht geven én verzachten. Members worden momenteel, in samenwerking met de sympathieke en gedreven voorzitter van de voedselbank, ingeschreven. Lokale sponsoren worden geworven om de members via een digitaal systeem iets aan te bieden wat ze normaal gesproken niet kunnen betalen: van tweedehands fiets tot etentje, van een knipbeurt tot behandelingen van de fysiotherapeut. Daarnaast wil Quiet mensen in armoedesituaties de kans geven om hun talenten te (her)ontdekken en in te zetten, bijvoorbeeld als vrijwilliger: goed voor hun zelfvertrouwen én voor de mensen die ze daarmee helpen.

Stichting STAR heeft een filmavond en borrel georganiseerd voor de Quiet, waar alle sponsoren voor waren uitgenodigd. Tijdens deze avond werd een film over armoede afgespeeld, die erg veel indruk maakte. Dit evenement wordt als feestelijke opening van de Quiet in Groningen beschouwd. Hier heeft Stichting STAR een cheque uitgedeeld, waardoor Quiet hun goede werk voort kunnen zetten.

Kijk voor meer informatie op de website van Quiet https://quiet.nl/

Stichting Move

De Voedselbank maakt deel uit van de Stichting Noordelijke Voedselbanken, waarin wordt samengewerkt door de voedselbanken in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, deel van Overijssel, Noordoostpolder en Noordoost Flevoland.

De Voedselbank Stad Groningen zamelt levensmiddelen in en stelt deze gratis ter beschikking aan huishoudens die onvoldoende in hun levensbehoefte kunnen voorzien.

Beoogd doel van de Voedselbank Stad Groningen:

  • Voedsel verstrekken aan ruim 600 gezinnen, in de stad Groningen
  • Voldoening voor ruim 100 vrijwilligers.

De eerstejaars van Albertus Magnus zullen dit jaar helpen bij de inzamelingsactie in de supermarkten door de gehele stad Groningen en ommeland. Door deze inzamelingsactie zullen er veel producten worden ingezameld, die de voedselbank vervolgens gratis uit gaat delen aan de mensen in Groningen die het iets minder breed hebben.

Kijk voor meer informatie op de website van de Voedselbank Groningen https://voedselbank-groningen.nl/

Stichting Move

In Groningen helpt het Rode Kruis met noodhulp, evenementenhulp, voorlichting, sociale hulp, EHBO en zetten we acties op. Het Rode Kruis helpt altijd, iedereen en overal om menselijk leed te helpen voorkomen of te verzachten. Ook bij jou in de straat. Dit is een doel waar wij als Stichting STAR volledig achter staan. Daarom werken wij samen met het Rode Kruis. Het onderwerp dat wij nu samen aan snijden is de vluchtelingenhulp in Groningen.
Ook is Stichting STAR in contact met het Rode Kruis Studenten Desk. Dit is de grootste studenten desk van Nederland met maar liefst 800 vrijwilligers. Ook met hen zitten wij rond de tafel en staan we open naar elkaar om gezamenlijk projecten op te starten.

Kijk voor meer informatie op de website van het Rode Kruis http://www.rodekruis.nl/afdeling/groningen

Stichting Move

Wie oud wordt, krijgt vaak te maken met ziekte en beperkingen. ZINN levert zorg die erop gericht is dat mensen zo prettig mogelijk oud worden. Ieder mens is uniek en ieder mens heeft zijn eigen levensgeschiedenis. Cliënten moeten hun leven zo gewoon mogelijk kunnen voortzetten, thuis of in één van hun locaties, het liefst onder eigen regie. In samenwerking met de Coendersborg, een van de verzorgingstehuizen van ZINN in Groningen, organiseert Stichting STAR jaarlijks een wandeldag met inwoners van het tehuis. Ongeveer 100 leden van Albertus Magnus trekken die dag eropuit met de ouderen om een rondje met ze te gaan lopen. Hierdoor leren de inwoners en studenten elkaar kennen en zijn de ouderen er lekker een dagje tussenuit. Dit is elk jaar een groot succes!

Kijk voor meer informatie op de website van ZINN http://www.zinnzorg.nl/Paginas/default.aspx

Stichting Move

Alleen al in Nederland heeft tussen de 25 en 50% van de kinderen te kampen met een

jeugdtrauma. Om te voorkomen dat deze kinderen ontwikkelingsproblemen of langdurige klachten overhouden aan de gebeurtenis, is een goede behandeling en begeleiding van levensbelang. Dream4Kids ondersteunt de medische en psychische behandeling door de allergrootste dromen van kinderen in vervulling te laten gaan tijdens een droomdag. Dit draagt bij aan het vertrouwen in zichzelf en de wereld en het geeft moed en positieve energie om weer  in dromen te geloven. Na de droomdag worden de kinderen jaarlijks uitgenodigd op de grote clubdag van Dream4Kids. Stichting STAR motiveert leden van Albertus Magnus om zich in te zetten voor Dream4kids en zo een fantastische droomdag te organiseren voor een kind met een trauma. Dit doen wij door middel van een financiële bijdrage aan de organisatoren en ook ondersteunen wij hen in het contact met Dream4kids, de ouders van het kind en uiteraard het kind zelf.

Zie hier een video over Dream4kids: https://www.youtube.com/watch?v=Q0Rj3Vp0gKE

Kijk voor meer informatie op de website van Dream4Kids http://www.dream4kids.nl/

Stichting Move

IMC-Weekendschool is een landelijke organisatie met als doel de toekomstperspectieven van kinderen uit sociaal-economisch achtergestelde wijken te vergroten. Zij doen dit door op zondag aanvullend onderwijs te bieden aan kinderen tussen de 10-15 jaar door professionals. De kinderen volgen een curriculum van 3 jaar met vakken die gerelateerd zijn aan beroepenvelden van kunst, cultuur en wetenschap. Dit gebeurd op vrijwillige basis. IMC-Weekendschool Groningen is in 2008 geopend.

Zie hier een video over IMC Weekendschool: https://www.youtube.com/watch?v=bZKJpBgsjbg

Kijk voor meer informatie op de website van ICM Weekendschool http://www.imcweekendschool.nl/

Stichting Move

Vrienden van Wender bied opvang, hulp bij wonen en ambulante ondersteuning.  Zij helpen jongeren, ouderen, vrouwen, mannen en gezinnen bij wie van alles speelt in het leven. Denk aan dakloosheid, verslaving, psychische problemen, schulden en/of huiselijk geweld. Samen zoeken ze dan naar oplossingen. Zo zorgen ze voor een positieve wending naar een veilig, eigen leven. Wender komt voort uit de samenwerking tussen Het Kopland en Zienn. Achter de schermen werd er al geruime tijd samen gewerkt. En nu doen ze dat onder één en dezelfde naam. Ze zijn er voor mensen die een positieve wending nodig hebben. Is het leven extra lastig en complex? Dan helpt Wender. Wender is een betekenisvolle naam. Het staat voor draaien, keren, wenden. En het staat symbool voor mensen die op een keerpunt in hun leven staan. Die een andere, positieve wending aan hun leven willen geven.

Kijk voor meer informatie op de website van de Vrienden van Wender https://www.wender.nl/missie-en-visie/

Stichting Move

Stichting Kids United is een initiatief van Onno en Margriet Kukler. In 1995 werd Sandro ernstig ziek met het gevolg dat hij een er een hersenbeschadiging aan overhield. Toen Sandro in 2003, op 10 jarige leeftijd, aangaf graag te willen voetballen, was er geen vereniging waar hij lid van kon worden. Sandro was te beperkt om mee te kunnen in het reguliere voetbal. Een reden om zelf een voetbalclub te maken voor deze kinderen. In mei 2003 werd gestart met het geven van aangepaste voetbaltrainingen  voor jeugd met een beperking zoals lichamelijk, verstandelijk, downsyndroom en autisme.

Inmiddels is Kids United uitgegroeid tot een prachtige voetbalclub met als doel: plezier, voetballen/bewegen en respect voor elkaar. Daarnaast brengt Kids United de reguliere jeugd in contact met hun gehandicapte leeftijdgenootjes d.m.v. het organiseren van wedstrijden tegen E-pupillen op een leuke, aangepaste manier. Voor de jeugd vanaf 8 jaar is er de landelijke G-jeugdcompetitie onder de vlag van de KNVB. De stichting heeft trainers en begeleiders die affiniteit hebben met voetbal en de doelgroep. Sinds 2014 is Kids United begonnen met het aanbieden van meer verschillende sporten in samenwerking met het Alfa College ‘Sport & Bewegen’ Deze sporten worden in blokken aangeboden.

Kijk voor meer informatie op de website van Kids United http://www.kids-united.nl

Stichting Move

Kinderen kunnen meer bereiken in de maatschappij als ze hun mogelijkheden ontdekken. Dat is helaas niet vanzelfsprekend voor alle kinderen. Move werkt hieraan door kinderen uit minder bedeelde wijken te koppelen aan studenten. Zij laten deze kinderen in onze projecten ontdekken wat ze kunnen bereiken en welke impact ze op hun eigen leefomgeving kunnen hebben. Ze brainstormen over de vraag ‘Hoe kunnen wij zelf de buurt verbeteren?’ en nemen daarmee samen de verantwoordelijkheid over het bedenken en uitvoeren van een maatschappelijk project. De ideeën en talenten van de kinderen staan hierbij voorop en samen met de studenten geven zij de buurt een boost. Tijdens het project nemen de studenten een kijkje in het leven van de kinderen en andersom. Twee groepen die elkaar normaal gesproken niet ontmoeten, leren elkaar zo kennen.

De kinderen ontdekken hoe ze hun talenten kunnen inzetten om het idee te realiseren, een proces waarin actief burgerschap wordt gestimuleerd. Ze knappen bijvoorbeeld het speelterrein op, organiseren iets leuks voor bejaarden of houden een sportdag voor de hele buurt. Het project wordt afgesloten met een feestelijke onthulling van het resultaat met de school, de ouders en de buurt. Tijdens het project organiseren de studenten ook een actief uitje waarin ze de kinderen meenemen naar het studentenleven. Zo verkennen zij nieuwe sporten, studies, talenten en mogelijkheden en gaat er een wereld voor hen open.

Move is in 2009 opgericht door studenten van roeivereniging Orca in Utrecht. Inmiddels is de Stichting actief in meerdere studentensteden in Nederland, zoals: Amsterdam, Nijmegen, Rotterdam, Delft, Leiden en sinds kort in Groningen! Benieuwd naar onze projecten? Voorbeelden kunt u vinden op www.stichtingmove.com. Wil je eens kletsen of zie je ook een samenwerking met Move in Groningen zitten? Je bent altijd welkom! De projectcoördinatoren van Move Groningen kun je bereiken via het volgende mailadres: groningen@stichtingmove.com

Ook een samenwerking?

Heeft u ook een goed doel en denkt u dat wij als Stichting STAR met uw doel samen kunnen werken. Neem dan contact met ons op!