Wie zijn wij?

Anbi wetgeving

Sinds 01 januari 2021 wordt Stichting STAR als algemeen nut beogende instelling (ANBI) aangemerkt. Dit betekent dat Stichting STAR geen schenk- of erfbelasting hoeft te betalen over de ontvangen donaties. Het bedrag dat u schenkt komt dus volledig ten goede aan Stichting STAR.

Bovendien mogen donateurs van ANBI’s hun giften van de inkomsten- en
vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels.

Kijk voor meer informatie over aftrekken van giften op de website van de Belastingdienst of bel met de Belastingtelefoon 0800 – 0543.