ANBI wetgeving

Op het moment zijn wij bezig met het bereiken van de ANBI status. Deze zal inhouden dat Stichting STAR door de Belastingdienst wordt aangemerkt  als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat Stichting STAR geen schenk- of erfbelasting hoeft te betalen over de ontvangen donaties. Het bedrag dat u schenkt komt dus volledig ten goede aan Stichting STAR.

Bovendien mogen donateurs van ANBI’s hun giften van de inkomsten- en
vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels. Kijk voor meer informatie over aftrekken van giften op de website van de Belastingdienst of bel met de Belastingtelefoon 0800 – 0543.